Till startsidan

Hem

Årsboken

Exkursioner

Seminarier

Om oss

Bli medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkursion och årsmöte i Flensbygden
den 31 maj 2018

Föreningen Bergslagsarkivs årsmöte med exkursion hölls torsdagen den 31 maj. Färden gick denna gång till Sörmland och Flensbygden. På programmet stod besök vid Gjuterimuseet i Hälleforsnäs, rundtur i Malmköping och visning av Björndammens masugn. Dagen avslutades med fika och glass på Grinda gård. Ett detaljerat program finns att hämta som en pdf-fil här.

Årsmötet hölls utomhus strax efter lunchen på Hotell Malmköping. Samtidigt som Christer Bergin, Soili-Maria Olli och Örjan Simonson lämnade styrelsen valdes tre nya styrelsemedlemmar: Malin Andersson från Ekomuseum Bergslagen, Heiko Droste från Stockholms universitet och Thomas Forsman från Dalarnas Landstingsarkiv.

Gjuterimuseet i Hälleforsnäs. »Stora huset« i Hälleforsnäs med ett yttre från 1840-talet. Kolhuset i Hälleforsnäs, uppfört i början av 1800-talet.
Kolhusets övre del är byggt av tjärat trä. Exempel på produkter gjutna i Hälleforsnäs. Under andra världskriget göt man även granater.
Björndammens masugn, uppförd 1856. Björndammens masugn. Vid Grinda gård avslutades dagen med glass och fika.

GDPRDataskyddsförordningen

Allmänt
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (på engelska förkortad GDPR – General Data Protection Regulation). Föreningen Bergslagsarkiv respekterar allas rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd.

Personuppgiftsansvarig
Föreningen Bergslagsarkiv.

Hur vi behandlar personuppgifter
Genom medlemskap i Föreningen Bergslagsarkiv samlas kontaktinformation med uppgifter avseende namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används bland annat för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra medlemmar. Dessa uppgifter sparas endast så länge som det anses vara nödvändigt för verksamheten.

Vi lämnar inte ut uppgifter om enskilda personer utan tillstånd/samtycke.


Årsboken »Bergslagshistoria 2017«

Nu så har årsboken »Bergslagshistoria 2017« skickats ut till alla medlemmar!

Bergslagshistoria 2017Årsboken rymmer denna gång fyra artiklar. Ylva Roslund Forenius inleder årsboken med att ge en översikt av den en gång så omfattande
flottningen i Bergslagen. Därefter berättar Torbjörn Wall historien om legeringen Dirigold som marknadsfördes som »det nya guldet« – en historia som tilldrar sig både i Sverige och i Amerika. Jan Carlsäter berättar om sina efterforskningar rörande några slaggbitar han hittade i sin ungdom i västmanländska Fläckebo socken. Årsboken avslutas med Oskar Nilssons artikel om Oxelösunds Järnverks kriser och utveckling under de första dryga sextio åren.

Ja, det är en del av innehållet i den nya årsboken. Innehållsförteckningen hittar du här.

Om du inte redan är medlem i Föreningen Bergslagsarkiv så är det bara att skicka in en anmälan och boken blir din! Då får du förutom denna årsbok även 2018 års årsbok! Läs mer om medlemskapet här.


Exkursion och årsmöte i Sandviken
den 3 maj 2017

Bergslagsarkivs årsmöte med exkursion hölls tisdagen den 3 maj 2017 i Sandviken. På programmet stod Sandviks stålverk, Göranssons arena och guidad busstur genom Sandviken. Lunchen intogs på arenan och vid ankomsten på morgonen samt på eftermiddagen blev det fika hos Stinsens kiosk & kafé i Sandvikens järnvägsstation.

Årsmötet hölls strax efter lunchen på Göranssons arena. Två ersättare i styrelsen (Conny Tiderman från Frövifors pappersbruksmuseum och Hans Wahlbom från Billerud Korsnäs AB) lämnade och nyinvalda blev Ulla Ejemar från Arkiv Gävleborg och Magnus Jerlström från Lindesbergs kulturhistoriska arkiv.

Sandvik har Sveriges näststörsta fabriksområde. Grunden till Sandviken och företaget Sandvik är industrimannen Göran Fredrik Göransson. Sandviks produktion omfattar allt från höftleder till borrkronor.
Grunden till Sandviks alla produkter kommer från det moderna stålverket. En rundvandring i Kallvalsverket hanns också med vid besöket. Säkerheten är hög på Sandvik, även för alla besökare.
Göranssons arena invigdes 2009 och har en publikkapacitet på 4.000 vid bandymatcher. Arenan används också som konsertlokal och kan då ta emot 10.000 besökare. Runt om i Sandviken ser man de karaktäristiska arbetarbostäderna från 1860-talet.