Till startsidan

Hem

Årsboken

Exkursioner

Seminarier

Om oss

Bli medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: samlingsportalen.se

Seminarium och extra stämma i Arboga

Torsdagen den 9 februari 2017 arrangeras del två i seminariet »Transporter i Bergslagen«. Denna gång förläggs seminariet till Arboga och Stadsbiblioteket som ligger längs Arbogaån på Kapellgatan 19. Seminariet startar 10:15 och avslutas vid 16:00. Däremellan blir det föreläsningar om malmtransporter i Bergslagen, busstrafik, ångbåtstrafik och flottning.

Kostnaden för allt detta inklusive förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe är endast 350 kr för medlemmar och 475 kr för övriga. Anmälan skickas till info@bergslagsarkiv.se senast onsdagen 1 februari 2017. Ett detaljerat program finns att hämta som en pdf-fil här.

Föreningen Bergslagsarkiv kallar också sina medlemmar till en extra föreningsstämma som hålls strax innan seminariet med start 9:30. Vid stämman ska styrelsens förslag till stadgeändring, som antogs en första gång vid föreningsstämman i Kumla den 31 maj 2016, behandlas en andra gång. Detta förslag finns att hämta som en pdf-fil här.

Foto: Rällså 1968 (samlingsportalen.se)


Exkursion och årsmöte i Kumlabygden
den 31 maj 2016

Bergslagsarkivs årsmöte med exkursion hölls tisdagen den 31 maj 2016 i Närke och Kumlabygden. På programmet stod skor, sten och olja! Det innebar besök vid Stenarbetsmuseet i Yxhult, Kvarntorpsområdet (inklusive besök på den drygt 100 meter höga Kvarntorpshögen) och Skoindustrimuseet i Kumla. Ankomstfika och lunch blev det hos Goda Rum i den populära Sjöparken i Kumla.

Årsmötet hölls efter lunchen i Sjöparkens växthus. Bland besluten som togs kan nämnas att årsavgifterna justerades något så att enskild medlem från och med år 2017 kommer att betala 175 kr (tidigare 150 kr) och institutionsmedlem 850 kr (tidigare 750 kr). Dessutom antogs styrelsens uppdaterade stadgeförslag, men innan de börjar gälla måste de antas även på nästa årsmöte. I styrelsen invaldes nu Oskar Nilsson från Eskilstuna stadsarkiv som ersättare, och Berith Sande från Föreningsarkivet i Värmland blev ordinarie ledamot istället för ersättare. Styrelsens övriga sammansättning hittar man här.

Dagen började med fika i den populära Sjöparken i Kumla. Därefter blev det bussfärd till Stenarbetsmuseet i Yxhult. Museet har mängder med vackra modeller till stenarbeten som utförts i Yxhult.
Modellerna visar på en mycket hög hantverksskicklighet. Guide var Mats Runering som här förevisar en av Lars Aggers modeller i museet. Därefter blev det bussfärd upp på den imponerande Kvarntorpshögen.
På högen kan man numera gå på konstvandring »Konst på hög«. Därefter blev det återfärd till Sjöparken där det efter lunchen hölls årsmöte. Sista etapp under dagen var ett besök på Skoindustrimuseet i Kumla.
På museet guidade museichefen Lilian Edström. Skor tillverkas fortfarande på museet. Ovanlädret till ett par skor.


Bergslagshistoria 2015Årsboken »Bergslagshistoria 2015
«

Tyvärr en aning försenad, men nu så är den här – årsboken »Bergslagshistoria 2015«. Böckerna har kommit från tryckeriet och ska börja distribueras till medlemmarna. Årsboken är liksom föregående årgång tryckt helt i färg!

Årsboken rymmer fem olika uppsatser och som vanligt är det ett varierat innehåll. Vi får veta mer om den försvunna Seglingsbergs bruksherrgård, Gävle stads spårvägar, Rinmangymnasiet i Eskilstuna, Bergslagens storslagna gruvlavar och den nyevangeliska väckelserörelsen i Dalarna under 1800-talets senare del. Ja, det är en del av innehållet i den nya årsboken. Innehållsförteckningen hittar du här.

Om du inte redan är medlem i Föreningen Bergslagsarkiv så är det bara att skicka in en anmälan och boken blir din! Läs mer om medlemskapet här.