Till startsidan

Hem

Årsboken

Exkursioner

Seminarier

Om oss

Bli medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruvbyggnadsseminarium i Kopparberg

Föreningen Bergslagsarkiv inbjuder till ett seminarium kring gruvbyggnader i Bergslagen. Seminariet »Gruvans byggnader« hålls onsdagen den 19 september 2018 i Kopparberg och Ställdalen, och är öppet för alla intresserade.

Programmet omfattar föredrag av gruv- och lokalhistorikern Jan Kruse och arkitekturhistorikern Magnus Rönn samt efter lunch en bussexkursion till Ställberg. Under denna tur beses bland andra gruvbyggnader på platsen, laven över Klingspors schakt vid Ställbergs gruva, en av landets äldsta betonglavar, och Haggruvans lave, som byggdes på 1950-talet helt i linje med tidens formspråk för industribyggnader. Den som vill får också tillfälle att göra ett besök på Haggruvlavens tak! Seminariets första del (10.15‒13.50) äger rum i Församlingshemmet, Laxbrogatan 18, Kopparberg. Tågresenärer hämtas vid stationen. Notera också att returresan kan inledas från Ställdalen!

Anmälan till seminariet skall ske senast onsdagen 12 september 2018. Anmälan kan lämnas via epost (info@bergslagsarkiv.se), brev (Föreningen Bergslagsarkiv, c/o Landsarkivet i Uppsala, Box 135, 751 04 Uppsala) eller telefon (019/777 19 52, Håkan Henriksson). Deltagarantalet är begränsat – anmäl dig gärna tidigt!

Deltagande i seminariet inklusive förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med bröd kostar per deltagare 300 kr för medlemmar och 400 kr för övriga. Beloppet insättes i samband med anmälan på plusgirokonto 439 81 43-0 (Föreningen Bergslagsarkiv). Om du inte redan är medlem i Föreningen Bergslagsarkiv går det givetvis utmärkt att bli det i samband med anmälan! Då får du förutom 2018 års årsbok även 2017 års årsbok!

Mer information om seminariet hittar du i denna pdf-fil (nytt fönster öppnas).


Exkursion och årsmöte i Flensbygden
den 31 maj 2018

Föreningen Bergslagsarkivs årsmöte med exkursion hölls torsdagen den 31 maj. Färden gick denna gång till Sörmland och Flensbygden. På programmet stod besök vid Gjuterimuseet i Hälleforsnäs, rundtur i Malmköping och visning av Björndammens masugn. Dagen avslutades med fika och glass på Grinda gård. Ett detaljerat program finns att hämta som en pdf-fil här.

Årsmötet hölls utomhus strax efter lunchen på Hotell Malmköping. Samtidigt som Christer Bergin, Soili-Maria Olli och Örjan Simonson lämnade styrelsen valdes tre nya styrelsemedlemmar: Malin Andersson från Ekomuseum Bergslagen, Heiko Droste från Stockholms universitet och Thomas Forsman från Dalarnas Landstingsarkiv.

Gjuterimuseet i Hälleforsnäs. »Stora huset« i Hälleforsnäs med ett yttre från 1840-talet. Kolhuset i Hälleforsnäs, uppfört i början av 1800-talet.
Kolhusets övre del är byggt av tjärat trä. Exempel på produkter gjutna i Hälleforsnäs. Under andra världskriget göt man även granater.
Björndammens masugn, uppförd 1856. Björndammens masugn. Vid Grinda gård avslutades dagen med glass och fika.

GDPRDataskyddsförordningen

Allmänt
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (på engelska förkortad GDPR – General Data Protection Regulation). Föreningen Bergslagsarkiv respekterar allas rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd.

Personuppgiftsansvarig
Föreningen Bergslagsarkiv.

Hur vi behandlar personuppgifter
Genom medlemskap i Föreningen Bergslagsarkiv samlas kontaktinformation med uppgifter avseende namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används bland annat för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra medlemmar. Dessa uppgifter sparas endast så länge som det anses vara nödvändigt för verksamheten.

Vi lämnar inte ut uppgifter om enskilda personer utan tillstånd/samtycke.


Årsboken »Bergslagshistoria 2017«

Nu så har årsboken »Bergslagshistoria 2017« skickats ut till alla medlemmar!

Bergslagshistoria 2017Årsboken rymmer denna gång fyra artiklar. Ylva Roslund Forenius inleder årsboken med att ge en översikt av den en gång så omfattande
flottningen i Bergslagen. Därefter berättar Torbjörn Wall historien om legeringen Dirigold som marknadsfördes som »det nya guldet« – en historia som tilldrar sig både i Sverige och i Amerika. Jan Carlsäter berättar om sina efterforskningar rörande några slaggbitar han hittade i sin ungdom i västmanländska Fläckebo socken. Årsboken avslutas med Oskar Nilssons artikel om Oxelösunds Järnverks kriser och utveckling under de första dryga sextio åren.

Ja, det är en del av innehållet i den nya årsboken. Innehållsförteckningen hittar du här.

Om du inte redan är medlem i Föreningen Bergslagsarkiv så är det bara att skicka in en anmälan och boken blir din! Då får du förutom denna årsbok även 2018 års årsbok! Läs mer om medlemskapet här.