Till startsidan

Hem

Årsboken

Exkursioner

Seminarier

Om oss

Bli medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte i Sandviken

Exkursion och årsmöte i Sandviken
den 3 maj 2017

Nu är programmet klart för Föreningen Bergslagsarkivs årsmöte och exkursion. Dagen är den 3 maj och platsen för dagen blir Sandviken. Det blir besök på Sandviks stålverk och Göranssons arena. Lunchen kommer att intas på arenan och vid ankomsten på morgonen samt på eftermiddagen blir det fika hos Stinsens kiosk & kafé i Sandvikens järnvägsstation.

Deltagande inklusive förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe kostar per deltagare endast 450 kr för medlemmar och 525 kr för övriga. Beloppet insättes på Bergslagsarkivs plusgirokonto 439 81 43-0.

Anmälan till seminariet skall ske senast fredagen 21 april 2017. Anmälan kan lämnas via epost (info@bergslagsarkiv.se), brev (Föreningen Bergslagsarkiv, c/o Landsarkivet i Uppsala, Box 135, 751 04 Uppsala) eller telefon (019/777 19 52, Håkan Henriksson). Notera att deltagarantalet i exkursionen är begränsat till 50 – anmäl dig gärna tidigt! Vid överbokning äger medlemmar företräde framför övriga.
Meddela vid anmälan eventuella födoämnesallergier och önskemål om vegetarisk kost.

Ett detaljerat program finns att hämta som en pdf-fil här.
Årsmöteshandlingarna finns att hämta som pdf-filer:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning
Revisionsberättelse


Årsboken »Bergslagshistoria 2016«

Tyvärr en aning försenad, men nu så har den skickats ut till alla medlemmar – årsboken »Bergslagshistoria 2016«. Årsboken är liksom föregående årgång tryckt helt i färg!

Bergslagshistoria 2016Årsboken rymmer hela sju artiklar i år. Anna Götzlinger berättar om Maria Regina Lennqvist och Emanuel Lindwall, två livsöden i Eskilstuna Fristad vid 1800-talets början.Magnus Jerlström skildrar Stripastrejken som ägde rum åren 1925–1927, en av landets på sin tid mest uppmärksammade arbetsmarknadskonflikter som också fick politisk betydelse. Elisabeth Thorsell tecknar med hjälp av bouppteckningsmaterial ett porträtt av Anna Forsberg, gruvpiga vid Nordmarks gruvor i Värmland vid sekelskiftet 1700–1800. Oskar Nilsson berättar historien om Bergslagsbanan, Sveriges på sin tid största privata järnvägsbolag. Göran Ekberg skildrar ett bergsmannauppror i södra Dalarna på 1610-talet. Jan-Olof Montelius behandlar forkörningen och dess roll i äldre tiders järnhantering med fokus på Furudals bruk i Dalarna. Årsboken avslutas med att Mia Geijer och Maths Isacson berättar om Bergslagens moderna kulturarv. Det är också Mia Geijer som står för omslagsbilden från Karlskoga Folkets hus! Ja, det är en del av innehållet i den nya årsboken. Innehållsförteckningen hittar du här.

Om du inte redan är medlem i Föreningen Bergslagsarkiv så är det bara att skicka in en anmälan och boken blir din! Då får du förutom denna årsbok även 2017 års årsbok! Läs mer om medlemskapet här.