Till startsidan

Hem

Årsboken

Exkursioner

Seminarier

Om oss

Bli medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium i Arboga den 24 september 2019 »Bergslagen–Liberia T/R«

Föreningen Bergslagsarkiv inbjuder till ett seminarium som speglar Bergslagens roll i världen. Ämnet är The Liberian−American−
Swedish Mining Company, Lamco, det stora gruvprojektet i Liberia som också inkluderade bland annat byggandet av en järnväg från gruvan i Yekepa till utskeppningshamnen i Buchanan. Från svensk sida var främst Grängesbergsbolaget involverat.

Programmet omfattar föredrag både från en akademisk horisont och av dem som var med i Liberia och kan berätta om tiden där. Det ges sålunda en översikt över projektet och dess bakgrund, minnesbilder från järnvägen och skolan och en initierad skildring av gruvbrytningen och dess tekniska förutsättningar. Seminariet är öppet för alla intresserade och äger rum tisdagen den 24 september kl. 10:15–16:30 i Arboga biblioteks hörsal, Kapellgatan 19 i Arboga. Teleslinga finns i lokalen.

Under dagen kommer vi att få höra följande föreläsningar:
Göran Bergström: »Från Bergslagen till Nimba. Lamco och Grängesbergs internationalisering«
Ragnar & Siv Malmkvist: »Minnen från Liberia. Berättelser och bilder från järnväg och skola i Liberia.«
Bo Hedberg: »Från Stråssa till Nimba. Gruvor från underjord till dagbrott.«

Anmälan till seminariet skall ske senast torsdagen 19 september 2019. Anmälan kan lämnas via epost (info@bergslagsarkiv.se), brev (Föreningen Bergslagsarkiv, c/o Landsarkivet i Uppsala, Box 135, 751 04 Uppsala) eller telefon (019/777 19 52, Håkan Henriksson). Meddela vid anmälan eventuella födoämnesallergier och önskemål om vegetarisk kost.

Kostnaden för deltagande i seminariet är endast 360 kr för medlemmar och 475 kr för övriga, och då ingår lunch samt förmiddags- och eftermiddagskaffe i priset. Beloppet insättes på plusgirokonto 439 81 43-0 (Föreningen Bergslagsarkiv).

Om du inte redan är medlem men vill bli det kan du istället sätta in sammanlagt 535 kr så får du förutom en plats på seminariet också årsboken Bergslagshistoria
2019, som utkommer senare under året, och som bonus även årsboken Bergslagshistoria 2018!

Detaljerad information om seminariet kan läsas här (pdf-fil öppnas i nytt fönster).


Exkursion och årsmöte i Uppland
den 23 maj 2019

Föreningen Bergslagsarkivs årsmöte med exkursion hölls torsdagen 23 maj 2019. Färden gick till Alunda järngjuteri och Ramhälls gruva. På programmet stod besök vid Alunda järngjuteri och rundvandring vid Ramhälls gruvor. Ett detaljerat program finns att hämta som en pdf-fil här.

Årsmötet hölls strax efter lunchen på bygdeggården i Ramhäll. Styrelsen omvaldes i sin helhet.

Skrot till smältning vid Alunda Järngjuteri. Göran och Bosse visar hur det går till att göra gjutformar. Modeller till urnor som ska gjutas.
Gjutformar redo för gjutning. Tappningshålet från ugnen syns mitt i bilden. Olika modeller till gjutformar. Dagens lunch och eftermiddagsfika intogs i Ramhälls bygdegård.
Den kunnige guiden Johan Roth berättar initierat om de kvarstående byggnaderna vid Ramhäll. De kvarstående och imponerande byggnaderna vid Ramhäll har tyvärr utsatts för klotter och förstörelse på senare år. Närmare än så här bör man nog inte gå de vattenfyllda gruvorna.

Årsboken »Bergslagshistoria 2018«

Bergslagshistoria 2018Nu så har årsboken »Bergslagshistoria 2018« skickats ut till alla medlemmar!

Bergslagshistoria 2018 rymmer fem intressanta artiklar och ett antal guldkorn ur arkiven som på olika sätt belyser Bergslagens historia och tradition, arbete och kultur.

Sören Klingnéus skriver om Sveriges äldsta bevarade bergsprivilegier från 1340 som gäller Västra berget i Närke. Den fråga som länge sysselsatt forskningen är vilket »berg« som privilegiebrevet gäller. Näringslivet i regionen speglas i flera artiklar. Jan Gunnarsson berättar om buss­kungen Knut Oskar Gustavson, som tillsammans med sina fyra bröder länge domi­nerade busstrafiken i bland annat Örebro och Eskilstuna. Ragnar Boman skriver om hur han kartlagt brukets historia i Hälleforsnäs och hittat pusselbitar såväl i arkiv som hos privatpersoner. Kvinnors arbete och insatser i föreningslivet uppmärksammas i flera artiklar.
Jenny Moström skriver om Magda Svensson, Värmlands första hemkonsulent.
Ingrid Nilsson och Lisa Wendelius skriver om kvinnoidrotten inom Eskilstuna GUIF.

Under 2018 firas arkivåret runt om i landet med anledning av Riksarkivets
400-årsjubileum. I årsboken firar vi detta genom att i sju kortfattade artiklar sist i boken presentera guldkorn ur regionens arkiv. Bland annat får vi veta mer om masar på herrarbete i Närke på 1700-talet och kampen för kvinnlig rösträtt i Värmland i
början på 1900-talet.

Ja, det är en del av innehållet i den nya årsboken. Innehållsförteckningen hittar du här.

Om du inte redan är medlem i Föreningen Bergslagsarkiv så är det bara att skicka in en anmälan och boken blir din! Då får du förutom denna årsbok även 2019 års årsbok! Läs mer om medlemskapet här.


GDPRDataskyddsförordningen

Allmänt
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (på engelska förkortad GDPR – General Data Protection Regulation). Föreningen Bergslagsarkiv respekterar allas rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd.

Personuppgiftsansvarig
Föreningen Bergslagsarkiv.

Hur vi behandlar personuppgifter
Genom medlemskap i Föreningen Bergslagsarkiv samlas kontaktinformation med uppgifter avseende namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används bland annat för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra medlemmar. Dessa uppgifter sparas endast så länge som det anses vara nödvändigt för verksamheten.

Vi lämnar inte ut uppgifter om enskilda personer utan tillstånd/samtycke.