Till startsidan

Hem

Årsboken

Exkursioner

Seminarier

Om oss

Bli medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsboken Bergslagshistoria

Årsboken Bergslagshistoria utges av Föreningen Bergslagsarkiv sedan 1989 (t.o.m. 2003 under namnet Bergslagsarkiv). Den ska spegla Bergslagens historia och kultur ur arkivaspekt.

Föreningen Bergslagsarkiv vill genom sin publikation väcka intresse för regionens förflutna och peka på möjligheter att genom självstudium tränga djupare ner i kulturmyllan genom att utnyttja de rika fonderna av kunskap på arkiv, bibliotek och museer.

Skriften behandlar bergsbruket men också mycket annat som utgör viktiga betingelser för och ingredienser i bergslagskulturen.

Redaktionen är tacksam för synpunkter på innehåll och utformning. Manus välkomnas: kontakta redaktionen för närmare upplysningar. Du kan kontakta redaktörerna direkt via e-post: Håkan Henriksson (hakan.henriksson@arkivcentrum.se) eller Oskar Nilsson (oskar.nilsson@eskilstuna.se).

Nästan samtliga årsböcker finns fortfarande till försäljning och kan beställas genom att mejla till info@bergslagsarkiv.se

Läs mer om innehållet i de tidigare årgångarna genom att klicka på böckerna!

Bergslagsarkiv 1989 Bergslagsarkiv 1990 Bergslagsarkiv 1991 Bergslagsarkiv 1992 Bergslagsarkiv 1993
1989
1990
1991
1992
1993
Bergslagsarkiv 1994 Bergslagsarkiv 1995 Bergslagsarkiv 1996 Bergslagsarkiv 1997 Bergslagsarkiv 1998
1994
1995
1996
1997
1998
Bergslagsarkiv 1999 Bergslagsarkiv 2000 Bergslagsarkiv 2001 Bergslagsarkiv 2002 Bergslagsarkiv 2003
1999
2000
2001
2002
2003
Bergslagshistoria 2004 Bergslagshistoria 2005 Bergslagshistoria 2006 Bergslagshistoria 2007 Bergslagshistoria 2008
2004
2005
2006
2007
2008
Bergslagshistoria 2009 Bergslagshistoria 2010 Bergslagshistoria 2011-2012 Bergslagshistoria 2013 Bergslagshistoria 2014
2009
2010
2011–2012 2013 2014
Bergslagshistoria 2015 Bergslagshistoria 2016 Bergslagshistoria 2017 Bergslagshistoria 2018 Bergslagshistoria 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Bergslagshistoria 2020 Bergslagshistoria 2021 Bergslagshistoria 2022 Bergslagshistoria 2023  
2020 2021 2022 2023  
Ljudboken
Som en del av Föreningen Bergslagsarkivs 20-årsjubileum 2009 släpptes en ljudbok med ett urval artiklar ur föreningens långa årsboksutgivning.