Till startsidan

Hem

Årsboken

Exkursioner

Seminarier

Om oss

Bli medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Bergslagsarkiv

All forskning mår bra av att sättas in i ett större sammanhang. Särskilt tacksamt kan det vara om man i sin forskning hamnar i bergslagsområdets industrihistoriska miljöer. Alla som är intresserade av Bergslagens historia och kultur, och gärna lägger ett arkivperspektiv på det, bör då känna till att det finns en särskild förening som arbetar med just detta. Våren 1988 bildades nämligen Föreningen Bergslagsarkiv på initiativ av dåvarande arkivchefen vid Värmlandsarkiv Bode Janzon. Föreningen bildades av institutioner som förvarade källmaterial från Bergslagen och delade föreningens syften. Efterhand har fler arkiv, bibliotek, museer, föreningar, kommuner, företag och enskilda personer anslutit sig. Föreningen har så blivit en mötesplats över organisatoriska gränser, där den gemensamma nämnaren är ett brinnande intresse för området.

Enligt stadgarna skall Föreningen Bergslagsarkiv:

– sprida kännedom om arkiv som belyser Bergslagens historia
– väcka intresse för Bergslagens historia som den förmedlas genom dess arkiv
– främja den historiskt inriktade arkivforskningen rörande Bergslagen
– i övrigt verka för goda arkivförhållanden i Bergslagen

Med Bergslagen avses Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län.

Föreningens syften uppfylls på flera sätt. Vartannat år genomförs ett seminarium med olika teman. Föreningens årsmöten i maj månad kombineras med en exkursion till någon spännande och berikande miljö. Det stora numret är dock utgivandet av årsboken Bergslagshistoria. Den utkom första gången 1989. I årsboken har man genom åren kunnat läsa om t ex häxbål i Grythyttan, skifferbrytning i Glava, introduktionen av invandrad arbetskraft vid Bolinder-Munktell, oroligheter bland gruvarbetare, cellfängelset i Falun, biskötsel på 1700-talet, värmländska emigranter till Nya Zeeland och mycket annat.

Anders Nordebring
Ordförande

Arbetare vid Skrekarhyttans hytta

Föreningen Bergslags arkivs styrelse

Föreningen Bergslagsarkivs stadgar