Till startsidan

Hem

Årsboken

Exkursioner

Seminarier

Om oss

Bli medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Årsmöte med exkursion den 31 maj 2022

I år kommer Föreningen Bergslagsarkiv åter kunna ha ett fysiskt årsmöte med en intressant exkursion. Dagen blir tisdagen den 31 maj 2022 och platsen blir värmländska Hagfors där vi bland annat kommer att besöka Monica Zetterlund-museet och Hagfors Järnvägsmuseum. Som vanligt kommer vi att åka buss, som denna gång kommer att utgå från Ludvika järnvägsstation.

Anmälan görs senast den 20 maj till info@bergslagsarkiv.se eller via telefon 019-777 19 52 (kassör Håkan Henriksson). Anmäl gärna i god tid, max 50 deltagare. Ange vid anmälan om Du önskar vegetariskt lunchalternativ eller om Du har födoämnesallergier. Kostnaden för medlemmar i Föreningen Bergslagsarkiv är 550:-. Övriga betalar 650:-. l priset ingår förtäring och visningar (samt i förkommande fall busstransporten t o r Ludvika-Hagfors). Betala avgiften till föreningens plusgirokonto 439 81 43-0 och mejla samtidigt in din anmälan till info@bergslagsarkiv.se.

Ett detaljerat program finns att hämta som en pdf-fil här.

Årsmöteshandlingar
Dagordning
Verksamhetsberättelse för 2021
Bokslut för 2021
Revisionsberättelse för 2021


Årsboken »Bergslagshistoria 2021«

Bergslagshistoria 2021Nu så har den 33:e årgången av årsboken »Bergslagshistoria 2021« skickats ut till alla medlemmar!

Bergslagshistoria 2021 rymmer ett antal intressanta artiklar och guldkorn ur arkiven som på olika sätt belyser Bergslagens historia och tradition, arbete och kultur.

Linda Oja presenterar exempel ur 1700-talssuppliker inkomna till länsstyrelsen i Örebro län som speglar de frågor som för 1700-talets bergsmän, kolbönder, smedshustrur och brukspatroner var tillräckligt viktiga för att de skulle framställa och lämna in en supplik och sedan medverka i supplikmålet.

Göran Bergström skriver om Grängesbergsbolagets internationalisering och bolagets satsning på gruvprojektet Lamco i Liberia. Därefter berättar Ragnar och Siv Malmkvist personliga minnen från 1960-talets Liberia och Lamcoprojektet.

Leif Persson berättar om Torshällas ångfartyg och redare under 1830–1860-talen.

Stefan Backius beskriver i en arkivhistorisk artikel hur, trots ett aktivt lokalt motstånd, Hällefors bruks arkiv hämtades från Hällefors och fördes till Värmlandsarkivs depå i Forshaga 1984.

Börje Henningsson berättar om Selma Lagerlöf och den kvinnliga rösträttskampen i Dalarna i början av 1900-talet.

John Örtengren skriver om aktiebolagens och aktiebrevens historia.

I övriga artiklar skriver Ulla Ejemar om sjukvården i Hofors, Anders Nordebring om det vilda livet vid Stensta järnmanufakturverk och Helena Karlsson om Mariefreds sparbank.

Ja, det är en del av innehållet i den nya årsboken. Innehållsförteckningen hittar du här.

Om du inte redan är medlem i Föreningen Bergslagsarkiv så är det bara att skicka in en anmälan och boken blir din! Då får du förutom denna årsbok även föregående års årsbok! Läs mer om medlemskapet här.


Årsmöte på nätet den 21 april 2021

Med anledning av den fortsatt pågående pandemin höll Föreningen Bergslagsarkiv även i år ett digitalt årsmöte. I normala fall erbjuds en spännande exkursion till en plats eller ett arkiv i Bergslagen som en del i arrangemanget, något som av förklarliga skäl inte var möjligt i dessa tider. I samband med årets årsmöte visades istället Helena Karlssons digitala presentation om Hellefors bruks arkiv (kan nu även ses i sin helhet via Arkiv Sörmlands YouTube-kanal). Glädjande nog blev det trots den lite ovana digitala mötesplatsen ett välbesökt årsmöte då hela 44 personer deltog. Styrelsen omvaldes av årsmötet i sin helhet.

Efter årsmötet höll Anna-Sophia von Celsing och Ragnar Boman ett föredrag under rubriken »Brukspatronen i Sörmland: från arkiv till bok« där de berättade om den pågående forskningen om brukspatron Lars Gustaf von Celsing och Hellefors bruk.

Glädjande nog blev det trots den lite ovana digitala mötesplatsen ett välbesökt årsmöte då hela 44 personer deltog. Före årsmötet visades Helena Karlssons digitala presentation om Hellefors bruks arkiv. Presentationen finns i sin helhet att titta på via Arkiv Sörmlands YouTube-kanal. Efter årsmötet höll Anna-Sophia von Celsing och Ragnar Boman ett intressant föredrag om brukspatron Lars Gustaf von Celsing, Hellefors bruk och de olika arkiv som skapats och som nu finns på Arkiv Sörmland och Riksarkivet.

Årsmöteshandlingar
Meddelande nr 40
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2020
Bokslut 2020
Revisionsberättelse 2020
Valberedningens förslag


GDPRDataskyddsförordningen

Allmänt
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (på engelska förkortad GDPR – General Data Protection Regulation). Föreningen Bergslagsarkiv respekterar allas rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd.

Personuppgiftsansvarig
Föreningen Bergslagsarkiv.

Hur vi behandlar personuppgifter
Genom medlemskap i Föreningen Bergslagsarkiv samlas kontaktinformation med uppgifter avseende namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används bland annat för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra medlemmar. Dessa uppgifter sparas endast så länge som det anses vara nödvändigt för verksamheten.

Vi lämnar inte ut uppgifter om enskilda personer utan tillstånd/samtycke.