Till startsidan

Hem

Årsboken

Exkursioner

Seminarier

Om oss

Bli medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsboken »Bergslagshistoria 2023«

Bergslagshistoria 2023Nu har den 35:e årgången av årsboken »Bergslagshistoria 2023« skickats ut till alla medlemmar!

Bergslagshistoria 2023 rymmer ett antal intressanta artiklar och guldkorn ur arkiven som på olika sätt belyser Bergslagens historia och tradition, arbete och kultur.

Louise Hackelberg kastar nytt ljus på Lagersbergs säteris takmålningar.

Göran Karlsson skriver om trolovningsbarnet som fick ta över Vrethammars bruk.

Byggmaterialindustrin inom ASSI beskrivs av Carl-Magnus Gagge.

Peter Bergström höjer spänningen och skriver om ytterligare ett kriminalfall i Bergslagen.

Bilden av de kvinnliga arbetarna i Uddeholms AB:s personaltidning analyseras av Maja Köhler.

Hans A. Lidén skriver om Torshällas medeltida historia och Tomas Carlberg berättar om friherren och landskapsmålaren Olof Hermelin.

I de kortare arkivfyndsartiklarna skriver Anders Nordebring om när elektriciteten kom till Älvkarleby och Håkan Henriksson om när dynamiten skulle introduceras vid Bergslagens gruvor.

Ja, det är en del av innehållet i den nya årsboken. Innehållsförteckningen hittar du här.

Om du inte redan är medlem i Föreningen Bergslagsarkiv så är det bara att skicka in en anmälan och boken blir din! Då får du förutom denna årsbok även årets årsbok! Läs mer om medlemskapet här.


Exkursion och årsmöte i Ängelsberg
den 31 maj 2023

Föreningen Bergslagsarkivs årsmöte med tillhörande exkursion arrangerades i år i Västmanland och närmare bestämt i Ängelsberg onsdagen den 31 maj 2023. Under dagen fick deltagarna besöka världsarvet Engelsbergs bruk med Nordstjernans centralarkiv och Engelsbergs oljefabrik på Oljeön. Lunchen avnjöts på Nya Serveringen varefter även föreningens årsmöte avhölls i lokalen. Bland besluten som togs kan nämnas att årsavgifterna justerades något så att enskild medlem från och med år 2024 kommer att betala 200 kr (tidigare 175 kr) och institutionsmedlem 900 kr (tidigare 850 kr). I styrelsen invaldes Oscar Forsgren från Arkiv Västmanland som suppleant och samtidigt lämnade Christina Sirtoft-Breitholtz styrelsen efter 20 års styrelsearbete. Styrelsens övriga sammansättning hittar man här.

Ett detaljerat program från dagen finns att hämta som en pdf-fil.

Årsmöteshandlingar
Dagordning
Verksamhetsberättelse för 2022
Bokslut för 2022
Revisionsberättelse för 2022
Valberedningens förslag

På förmiddagen fick deltagarna bland annat besöka Engelsbergs hytta. Även Herrsmedjan intill Engelsbergs herrgård besöktes. Nordstjernans centralarkiv är byggt inuti brukets gamla ladugård.
Arkivchef Nils Johan Tjärnlund förevisade Nordstjernans centralarkiv. Föreningen Bergslagsarkivs årsmöte hölls efter lunchen på Nya Serveringen i Ängelsberg. Efter lunchen skeppades deltagarna över till Oljeön på färjan Petrolia.
På Oljeön guidades deltagarna runt på stora delar av ön. Kvarstående på Oljeön finns en större arbetarebostad. Längs sjön Åmänningens strand på ön finns ett flertal byggnader bevarade från oljeraffinaderitiden.


GDPRDataskyddsförordningen

Allmänt
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (på engelska förkortad GDPR – General Data Protection Regulation). Föreningen Bergslagsarkiv respekterar allas rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd.

Personuppgiftsansvarig
Föreningen Bergslagsarkiv.

Hur vi behandlar personuppgifter
Genom medlemskap i Föreningen Bergslagsarkiv samlas kontaktinformation med uppgifter avseende namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används bland annat för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra medlemmar. Dessa uppgifter sparas endast så länge som det anses vara nödvändigt för verksamheten.

Vi lämnar inte ut uppgifter om enskilda personer utan tillstånd/samtycke.